نرم افزار مدیریت مطب/کلینیک
بدون نیاز به نگهداری حتی یک برگ کاغذ

ویژگی ها نسخه حرفه ای
تطبیق پذیری کامل با انواع قلم های نوری
امکان صادر کردن کارت هوشمند برای بیماران
حسابداری مطب ثبت و ارائه گزارش درآمدها و هزینه ها
امکان ارسال پیامک جهت یادآوری زمان های مراجعات بعدی
استفاده متفاوت و کاربردی از قلم نوری
سازگار با انواع سیستم عامل ها
علاوه بر استانداردهای موجود در ذخیره سازی اطلاعات، این امکان نیز فراهم است که با توجه به نیاز پزشک تغییراتی در نرم افزار ایجاد شود و به صورت اختصاصی امکاناتی را فراهم آوریم
ویژگی ها نسخه حرفه ای
ثبت و نگهداری اطلاعات بیماران
دسترسی سریع به پرونده بیماران در هر مکان
استفاده متفاوت و کاربـردی از قلم نوری در ذخیره سـازی اطلاعات
امـکان دستـرسی به اطلاعـات در چندیـن مطـب برای پزشـکانی که بیش از یک مطب دارند
ثبت جزییـات درمـان در پرونـده بیـمار در هـر مـراجعه
تعریف سطح دسترسی متفاوت برای منشی و پزشک
ارسال پرونده بیماران، بر روی کامپیوتر پزشک توسط منشی
امکان نمایش و یادآوری فهرست بیماران برای چک آپ دوره ای
قابلیت تعیین زمان ملاقات
ثبت تصاویر قبل و بعد از عمل بیمار
ثبت تمام مدارک پزشکی بیمار توسط موبایل
شخصی سازی نرم افزار با توجه به نیاز پزشک
پشتیبان گیری روزانه و بازیابی اطلاعات