نمونه کارهامجله اینترنتی بیست مارت

مجله اینترنتی فروشگاه اینترنتی بیست مارت (بیست مگ) توسط کارن پرداز طراحی و پیاده سازی شده است.

www.bistmart.com/mag